Novinky

2016/10: Konference Rodiče vítáni: kariérové poradenství - spolupráce rodičů a školy

Vloženo: 07.05.2016, 21:40

Portál "Rodiče vítáni" pořádá konferenci zaměřenou na kariérové poradenství a možnosti spolupráce školy a rodičů při hledání profesního zaměření žáků. Dopolední program konference proběhne formou přednášek, odpolední rozdělí účastníky do několika workshopů.

Konference se koná dne 8. 11. 2016. od 9.00 v Základní škole, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Více informací naleznete ... ZDE

2016/09: Kongresové dny výchovného poradentství 2016 - Diskutované téma - společné vzdělávání

Vloženo: 05.05.2016, 14:06

Kongresové dny výchovného poradenství se konaly ve dnech 22. - 23. září 2016 v hotelu Olympik Praha, Sokolovská 138, Praha 8.

Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé a podnětné příspěvky a účastníkům za přátelskou atmosféru a hojnou účast - obsazeno bylo do poslední židle.

Pohled do sálu

Součástí Kongresových dnů byla dne 23.9.2016 Valná hromada Asociace výchovných poradců. Byly projednány úpravy stanov v souvislosti se změnou legislativy, zpráva o činnosti, zpráva a hospodaření a proběhla volba nového Výkonného výboru Avp pro období 2016-2021.

Program Kongresových dnů ke stažení ... ZDE. Záštita MŠMT

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 byly pořádány Asociací výchovných poradců v partnerství s Univerzitou Hradec Králové, s Národním vzdělávacím fondem, se střediskem Euroguidance, s nakladatelstvím Wolters Kluwer a pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s podtitulem „Diskutované téma – společné vzdělávání“

Vybrané prezentace ke stažení:

Jana Zapletalová ... ZDE

Petra Novotná ... ZDE

Pavel Vacek ... ZDE

Wolters Kluwer ... ZDE

Pavel Mikula

Monika Puškinová

Pohled do sálu

2016/03: Členské příspěvky pro rok 2016

Vloženo: 29.02.2016, 17:40

Sdělení členům Avp

Vážení členové a zájemci o člensví v Asociaci výchovných poradců (Avp),

faktury na členské příspěvky za rok 2016 ve výši 300,- Kč budou zasílány v souvislosti s konáním Kongresových dnů.

Ty z Vás, kteří minulý rok fakturu nedostali, prosíme o vyplnění podkladu pro vystavení faktury na linku http://surveys2.nvf.cz/index.php?sid=46115&lang=cs

Členské příspěvky ve výši 300,- Kč se hradí na účet Asociace výchovných poradců, o.s. č. 204714275/0300.,

Prosím, nezapomeňte, že je při platbě vždy nutno uvést jméno a příjmení člena případně název instituce a město. Jinak nebude možno identifikovat Vaši platbu.

2015/02: Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky

Vloženo: 04.09.2015, 03:26

Výchovným poradcům doporučujeme seznámit se s metodikou prevence předčasného ukončení školní docházky, která je dostupná na http://www.stop-dropout.eu/

2014/01: Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Vloženo: 27.02.2014, 12:20

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/

2013/11: Video k výběru povolání

Vloženo: 27.12.2013, 11:26

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.

2012/06: Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Vloženo: 31.01.2012, 15:26

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.

2012/08: Užitečné webové stránky

Vloženo: 02.04.2012, 11:36

Online aplikace kariérové orientace

http://www.orienteexpress.cz/
http://www.orienteexpress.eu/
http://www.job-tip.cz/
http://www.occupationsguide.cz/

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.vychova-vzdelavani.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz
http://www.uiv.cz/rubrika/150

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.jakyobor.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Poradenství pro začínající podnikatele
http://www.zaloz-podnik.cz