Novinky

2016/09: Kongresové dny výchovného poradentství 2016 - Diskutované téma - společné vzdělávání

Vloženo: 05.05.2016, 14:06

Kongresové dny výchovného poradenství se konají ve dnech 22. - 23. září 2016 v hotelu Olympik Praha, Sokolovská 138, Praha 8
---------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Dne 30.8.2016 v 14.10 hod. byla naplněna kapacita sálu, ve kterém se Kongresové dny uskuteční. Moc se omlouváme, již není možné přijímat další přihlášky k účasti. Kapacita sálu je 140 a přihlášených je 141 účastníků.

---------------------------------------------------------------------------
U příležitosti konání Kongresových dnů výchovného poradenství se dne 23.9.2016 bude od 9:00 do 10:30 hod. konat Valná hromada Asociace výchovných poradců.

Na programu Valné hromady je projednání úpravy stanov, zprávy o činnosti a hospodaření a proběhne volba Výkonného výboru (dříve Rada asociace) pro období 2016-2021.

U této příležitosti bychom Vás chtěli požádat o návrhy na kandidáty na členy Výkonného výboru Avp. Nominování kandidátů na členy Výkonného výboru proběhne dvoukolově. První kolo bude online a bude uzavřeno pár dnů před konáním Valné hromady. Druhé se uskuteční v rámci výše avizované Valné hromady.

Zveme Vás tímto k účasti na prvním kole nominace kandidátů do Výkonného výboru prostřednictvím online ankety. Pokud nevíte, koho nominovat, doporučujeme ještě před otevřením ankety výběr ze seznamu členů, kteří mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2015: na horní liště nabídka "členská základna" a poté nadpis "Zobrazit seznam členů se zaplacenými příspěvky". Kromě sebe můžete nominovat dalších pět kandidátů. Pro nominaci stačí do ankety uvést jméno a příjmení nominovaného. Nominováni by měli být jen členové Avp se zaplacenými členskými příspěvky.

Pak si již otevřete anketu ... ZDE a vyplňte své návrhy na členy Výkonného výboru, za což Vám velice děkujeme.

Pokud u Vašeho jména v seznamu členů se zaplacenými příspěvky, není uveden příslušný rok Vašeho členství, a Vy si jste jisti, že jste příspěvky zaplatili, prosím, napište na freibergova@nvf.cz a uveďte datum Vaší platby. U několika plateb nebylo možno identifikovat odesílatele.

Ještě přikládáme:

- Původní stanovy s vyznačenými změnami ... ZDE

- Stanovy upravené, které se budou na Valné hromadě projednávat a schvalovat ... ZDE

Předběžný program Kongresových dnů ke stažení ... ZDE aktualizovaný dne 8.9.2016 Záštita MŠMT

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 jsou pořádány Asociací výchovných poradců v partnerství s Univerzitou Hradec Králové, s Národním vzdělávacím fondem, se střediskem Euroguidance, s nakladatelstvím Wolters Kluwer a pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s podtitulem „Diskutované téma – společné vzdělávání“

Místo konání: hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
.

2016/03: Členské příspěvky pro rok 2016

Vloženo: 29.02.2016, 17:40

Sdělení členům Avp

Vážení členové a zájemci o člensví v Asociaci výchovných poradců (Avp),

faktury na členské příspěvky za rok 2016 ve výši 300,- Kč budou zasílány v souvislosti s konáním Kongresových dnů.

Ty z Vás, kteří minulý rok fakturu nedostali, prosíme o vyplnění podkladu pro vystavení faktury na linku http://surveys2.nvf.cz/index.php?sid=46115&lang=cs

Členské příspěvky ve výši 300,- Kč se hradí na účet Asociace výchovných poradců, o.s. č. 204714275/0300.,

Prosím, nezapomeňte, že je při platbě vždy nutno uvést jméno a příjmení člena případně název instituce a město. Jinak nebude možno identifikovat Vaši platbu.

2015/02: Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky

Vloženo: 04.09.2015, 03:26

Výchovným poradcům doporučujeme seznámit se s metodikou prevence předčasného ukončení školní docházky, která je dostupná na http://www.stop-dropout.eu/

2014/01: Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Vloženo: 27.02.2014, 12:20

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/

2013/11: Video k výběru povolání

Vloženo: 27.12.2013, 11:26

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.

2012/06: Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Vloženo: 31.01.2012, 15:26

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.

2012/08: Užitečné webové stránky

Vloženo: 02.04.2012, 11:36

Online aplikace kariérové orientace

http://www.orienteexpress.cz/
http://www.orienteexpress.eu/
http://www.job-tip.cz/
http://www.occupationsguide.cz/

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.vychova-vzdelavani.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz
http://www.uiv.cz/rubrika/150

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.jakyobor.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Poradenství pro začínající podnikatele
http://www.zaloz-podnik.cz