Novinky

2017/06: Kongresové dny výchovného poradenství 2018 - Co je nového ve výchovném poradenství

Vloženo: 17.11.2017, 07:26

Kongresové dny výchovného poradenství 2018se budou konat ve dnech 4. - 5. 10. 2018 v hotelu Continental v Brně.

O vyjednávání s přednášejícími Vás budeme průběžně informovat.

2017/01: Pozvánka na akce Euroguidance

Vloženo: 28.08.2017, 11:53

České středisko Euroguidance pořádá různé zajímavé akce určené pro odbornou veřejnost působící nebo se zajímající o kariérové poradenství.

Informace o akcích naleznete na http://www.euroguidance.cz/

2016/09: Kongresové dny výchovného poradentství 2016 - Diskutované téma - společné vzdělávání

Vloženo: 05.05.2016, 14:06

Kongresové dny výchovného poradenství se konaly ve dnech 22. - 23. září 2016 v hotelu Olympik Praha, Sokolovská 138, Praha 8.

Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé a podnětné příspěvky a účastníkům za přátelskou atmosféru a hojnou účast - obsazeno bylo do poslední židle.

Pohled do sálu

Součástí Kongresových dnů byla dne 23.9.2016 Valná hromada Asociace výchovných poradců. Byly projednány úpravy stanov v souvislosti se změnou legislativy, zpráva o činnosti, zpráva a hospodaření a proběhla volba nového Výkonného výboru Avp pro období 2016-2021.

Program Kongresových dnů ke stažení ... ZDE. Záštita MŠMT

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 byly pořádány Asociací výchovných poradců v partnerství s Univerzitou Hradec Králové, s Národním vzdělávacím fondem, se střediskem Euroguidance, s nakladatelstvím Wolters Kluwer a pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s podtitulem „Diskutované téma – společné vzdělávání“

Vybrané prezentace ke stažení:

Jana Zapletalová ... ZDE

Petra Novotná ... ZDE

Pavel Vacek ... ZDE

Wolters Kluwer ... ZDE

Pavel Mikula

Monika Puškinová

Pohled do sálu

2015/02: Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky

Vloženo: 04.09.2015, 03:26

Výchovným poradcům doporučujeme seznámit se s metodikou prevence předčasného ukončení školní docházky, která je dostupná na http://www.stop-dropout.eu/

2014/01: Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Vloženo: 27.02.2014, 12:20

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/

2013/11: Video k výběru povolání

Vloženo: 27.12.2013, 11:26

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.

2012/06: Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Vloženo: 31.01.2012, 15:26

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.

2012/08: Užitečné webové stránky

Vloženo: 02.04.2012, 11:36

Online aplikace kariérové orientace

http://www.orienteexpress.cz/
http://www.orienteexpress.eu/
http://www.job-tip.cz/
http://www.occupationsguide.cz/

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Poradenství pro začínající podnikatele
http://www.zaloz-podnik.cz