Novinky

2017/05: Konference Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Vloženo: 28.08.2017, 13:00

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), s Moravskoslezským krajem a s dalšími významnými institucemi tohoto kraje si Vás dovolují pozvat na konferenci Škola základ života - Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj, která se uskuteční v Clarion Congress Hotel Ostrava dne

13. listopadu 2017

Program akce a další informace naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/

2017/04: Pozvánka na odbornou akci k ekonomickým vyhlídkám ČR v příštích dvaceti letech

Vloženo: 28.08.2017, 13:00

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) si Vás dovolují pozvat na volné pokračování konference Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění, které se uskuteční v budově CIIRC ČVUT dne

19. září 2017

pod názvem

Malé ekonomické fórum

Budoucnost z pohledu ekonomů

Program akce a další informace naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/

2017/03: Celostátní konference STOP šikaně ve škole - nový souboj s nešvarem

Vloženo: 28.08.2017, 13:00

Společnost Seminaria pořádá v Praze v hotelu Occidental dne 18.10.2017 celostátní konferenci

STOP šikaně ve škole - nový souboj s nešvarem.

Konference je určena zejména vedení základních a středních škol, ale i metodikům prevence a výchovným poradcům, či referentům odborů školství na úrovni zřizovatelů.

Program konference a další informace naleznete na https://www.seminaria.cz/akce/stop-sikane-ve-skole-novy-souboj-s-nesvarem-2/

Seminaria

2017/02: Mezinárodní konference Kariérové poradenství v měnícím se světě

Vloženo: 28.08.2017, 13:00

Mezinárodní konference

„Kariérové poradenství v měnícím se světě“

se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení, FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 na ÚPV FF MU v Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Konference se koná v budově Univerzity Karlovy, Celetná 562/20, Praha 1 ve dnech

10. a 11. listopadu 2017.

Program konference a další informace naleznete na http://konferencekp.cz/

2016/11: Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století

Vloženo: 27.10.2016, 08:33

Datum konání: 7.11.2016 Místo konání: Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce a Evropská kontaktní skupina vás zvou na seminář o kariérovém poradenství na základních a středních školách.

Seminář se koná dne 7. 11. 2016 od 9:30 v Administrativním a školicím centru Cejl, Cejl 530/73, Brno.

Více informací naleznete ... ZDE

2016/10: Konference Rodiče vítáni: kariérové poradenství - spolupráce rodičů a školy

Vloženo: 07.05.2016, 21:40

Portál "Rodiče vítáni" pořádá konferenci zaměřenou na kariérové poradenství a možnosti spolupráce školy a rodičů při hledání profesního zaměření žáků. Dopolední program konference proběhne formou přednášek, odpolední rozdělí účastníky do několika workshopů.

Konference se koná dne 8. 11. 2016. od 9.00 v Základní škole, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Více informací naleznete ... ZDE

2016/08: Pozvánka na konferencí "Vzděláváme společně"

Vloženo: 29.04.2016, 15:20

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem

"VZDĚLÁVÁME SPOLEČNĚ".

Konference se koná dne 27.5.2016 v Brně v Univerzitním kině Scala od 9:00 do 16:45 hod.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT ... ZDE

Online přihláška je dostupná ... ZDE

2016/07: Pozvánka na setkání výchovných poradců "Společné vzdělávání krok za krokem"

Vloženo: 27.04.2016, 11:40

Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve spolupráci s MŠMT a Asociací výchovných poradců setkání výchovných poradců k problematice společného vzdělávání.

Místo konání: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 dne 7.6.2016 od 8:00 do 13:00 hodin.

Na semináři budete mít možnost diskutovat společné vzdělávání s Kateřinou Valachovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě zájmu se prosím hlaste pomocí elektronické přihlášky ... ZDE

Jiný způsob přihlášení není možný.

Videoznáznam z obdobné akce, která se uskutečnila 8.4.2016 v Brně, je možno shlédnout na youtube ... ZDE

2016/06: Seminář: Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století, Praha, 4.5.2016

Vloženo: 17.04.2016, 15:33

Vážení členové Avp a další zájemci o kariérové poradenství,

srdečně vás zveme na další akci věnovanou kariérovému poradenství na základních a středních školách. Jedná se o seminář pořádaný Euroguidance nazvaný „Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století“, který se bude konat dne 4. 5. 2016 od 9:00 v hotelu Duo, Teplická 492/19, Praha 9

Seminář je určen zejména pracovníkům základních i středních škol, výchovným poradcům, učitelům i vedení škol, pracovníkům poraden a dalších organizací poskytujících poradenské služby žákům.

REGISTRACE na seminář je dostupná ... Zde a probíhá do 25. 4. 2016.

Více informací naleznete ... Zde

2016/05: Konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, Brno, 26.-27.5.2016

Vloženo: 05.04.2016, 10:30

Vážení členové a další zájemci o kariérové poradenství,

srdečně vás zveme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

Konference se koná ve dnech 26. – 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vše o konferenci naleznete na webové stránce konference: http://konferencekp.cz
anglická verze: http://konferencekp.cz/en/

Zájemce o účast prosíme o online přihlášení na uvedených webových stránkách:
• účastník s příspěvkem / posterem – do 15. 4. 2016
• účastník bez příspěvku / posteru – do 16. 5. 2016

2016/04: Žádost o vyplnění dotazníku na téma Výchovné poradenství na ZŠ

Vloženo: 05.03.2016, 11:33

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při získání informací k diplomové práci studentky učitelství 1. stupně na téma Výchovné poradenství na ZŠ.

Studentka připravila online dotazník, který se Vám otevře ... ZDE

Za jeho vyplnění předem děkujeme

2016/03: Členské příspěvky pro rok 2016

Vloženo: 29.02.2016, 17:40

Sdělení členům Avp

Vážení členové a zájemci o člensví v Asociaci výchovných poradců (Avp),

faktury na členské příspěvky za rok 2016 ve výši 300,- Kč budou zasílány v souvislosti s konáním Kongresových dnů.

Ty z Vás, kteří minulý rok fakturu nedostali, prosíme o vyplnění podkladu pro vystavení faktury na linku http://surveys2.nvf.cz/index.php?sid=46115&lang=cs

Členské příspěvky ve výši 300,- Kč se hradí na účet Asociace výchovných poradců, o.s. č. 204714275/0300.,

Prosím, nezapomeňte, že je při platbě vždy nutno uvést jméno a příjmení člena případně název instituce a město. Jinak nebude možno identifikovat Vaši platbu.

2016/02: Kongresové dny výchovného poradenství 2016

Vloženo: 29.02.2016, 17:23

Rada Asociace výchovných poradců plánuje Kongresové dny výchovného poradenství 2016 - viz předchozí novinka. Tentokrát se uskuteční v Praze ve dnech

22.9. - 23.9.2016

Program ještě není připraven, probíhá výběr témat.

2016/01: Pozvánka na dva semináře k legislativě výchovného poradenství

Vloženo: 29.02.2016, 16:33

Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve spolupráci s MŠMT a Asociací výchovných poradců dva identické semináře pro výchovné poradce:

Praha, Mariánské nám. dne 18.3.2016

Brno, divadlo Scala dne 8.4.2016

oba se konají od 8 do 13 hodin.

Hlavním tématem semináře jsou nové úpravy legislativy výchovného poradenství včetně úpravy financování asistentů pedagoga.

Adresa pro projevení zájmu o účast: lucie.skodova@nuv.cz

2015/07: Pilotní kurz Školení školitelů: Bilance kompetencí

Vloženo: 30.11.2015, 17:13

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu nabírá zájemce o účast v pilotním kurzu dalšího vzdělávání pro kariérové poradce Školení školitelů: Bilance kompetencí, se uskuteční ve dnech 11. – 15. 1. 2016 ve Sporthotelu Hostivice (http://sporthotel-hostivice.hotel.cz ; 15 min. od konečné metra B Zličín autobusem č. 347).

Kurz je realizován z prostředků mezinárodního projektu CompCert programu ERASMUS+ (http://www.nvf.cz/strategie-vzdelavani-karierovych-poradcu-v-metodice-bilanci-kompetenci), , jehož cílem je vývoj, pilotní ověření a zavedení celoevropského dalšího vzdělávání školitelů bilance kompetencí podle francouzského modelu „bilan de compétences“, a díky tomu má pro účastníky specifická pravidla:

 • Bydlíte-li více než 101 km od hranic Prahy, uhradíme za Vás ubytování, snídaně a obědy ve Sporthotelu Hostivice.
 • Pokud bydlíte méně než 100 km od Prahy nebo v Praze, nebo se rozhodnete bydlet jinde než v Sporthotelu Hostivice, můžete se zúčastnit, ale nemůžeme za Vás hradit nic.
 • Pokud bydlíte méně než 100 km od Prahy nebo v Praze a nevadilo by Vám absolvovat stejný kurz ve stejném termínu na Slovensku, uhradíme za Vás ubytování, snídaně a obědy (místo konání kurzu na Slovensku bude upřesněno později).
 • Přihláška k účasti na kurzu, který proběhne ve Sporthotelu Hostivice http://surveys2.nvf.cz/index.php/374343/lang-cs

  Přihláška k účasti na kurzu, který bude uskutečněn v tom samém termínu na Slovensku https://docs.google.com/forms/d/1bZCMgDGphj9iZvdEUwlQ1SoScWpV-MzCBIk-m55MpXA/viewform.

  V případě zájmu více než 12 kariérových poradců proběhne výběr účastníků. S některými z nich bude proveden individuální rozhovor.

  Nábor bude ukončen po naplnění kurzu.

  2015/06: Program Extra třída

  Vloženo: 30.09.2015, 10:00

  Dobrý den,

  Rádi bychom Vaši školu přizvali k zajímavé aktivitě, kterou EDUin o.p.s. realizuje již čtvrtým rokem.

  Ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco jsme spustili další ročník úspěšného programu Extra třída.

  Třídy z celé ČR od nás mohou získat 30 000 Kč na projekty, které přinesou zajímavé aktivity do komunity, sousedství či obce, kde se škola nachází.

  Program je určen žákům 7., 8., a 9. tříd ZŠ, případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

  ŠKOLY SE REGISTRUJÍ JIŽ NYNÍ na www.extratrida.cz

  TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ DO 18. 11. 2015

  Inspirativní dokumenty ze škol, kde již projekt Extra třídy proběhl, najdete na www.extratrida.cz. Více informací najdete na webových stránkách programu.

  2015/05: Mezinárodní konference Řízení kvality a hodnocení dopadů systému kariérového poradenství, Bratislava, 8.10.2015

  Vloženo: 16.09.2015, 12:40

  BKS Úspech, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Európske federácia centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií FECBOP a partneri projektu "Qual'n'Guide" si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

  Bilancia kompetencií - riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva,

  ktorá sa uskutoční 8. Októbra 2015, v hoteli Austria Trend Hotel, Vysoká 7490/2a, 811 06 Bratislava.

  Medzi spíkrami sú významné európske osobnosti z oblasti kariérového poradenstva a zástupcovia viacerých nadnárodných inštitúcií a sietí. Pri tejto príležitosti bude predstavený štandard kvality pre bilanciu kompetencií v slovenských službách zamestnanosti.

  PROGRAM:

  13:30 – 13:45     Otvorenie a privítanie účastníkov.

  13:45 – 14:15   25 rokov bilancie kompetencií – čo ďalej? Skúsenosti a dôkazy z Francúzska. Laurence Martin, podpredsedníčka skupiny reprezentantov zamestnancov, Správna rada CEDEFOP (FR)

  14:15 – 16:45    Okrúhly stôl s európskymi hosťami: Riadenie kvality a meranie dôkazov kariérového poradenstva v Európe

  • Paolo Serreri, predseda FECBOP, Universita Roma Tre (IT)
  • Serge Rochet, delegát Národnej federácie centier bilancie kompetencií (FR)
  • Vanessa Dodd, Medzinárodné centrum pre štúdium kariérového poradenstva, Univerzita Derby (UK)
  • Luis Carro, Fakulta vzdelávania a sociálnej práce, Univerzita Valladolid (ES)
  • Judith Langner, Národné fórum pre celoživotné poradenstvo (DE)

  15:45 – 16:00    PRESTÁVKA

  16:00 – 16:30   Zavádzanie bilancie kompetencií na Slovensko – dopad na zamestnateľnosť a zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry. Pavol Kmeť, BKS Úspech (SK)

  16:30 – 17:00    Predstavenie Národného štandardu kvality pre bilanciu kompetencií. Helena Furindová, riaditeľka Odboru aktívnych opatrení na trhu práce, UPSVaR (SK)

  17:00 – 17:15    Slávnostné odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva a oslava desiateho výročia vzniku Európskej federácie center kariérového poradenstva a bilancie kompetencií. Štefan Grajcár, Centrum Euroguidance Slovensko. Paolo Serreri, predseda FECBOP

  17:15 - 17:30   Záverečné slovo štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislava Ondruša

  REGISTRÁCIA:

  Prosím, potvrďte Vašu účasť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.bilanciakompetencii.sk/medzinarodna-konferencia  alebo mailom na adresu info@bilanciakompetencii.sk .

  2015/04: Placení členských příspěvků Asociace výchovných poradců, o.s.

  Vloženo: 06.08.2015, 18:53

  Sdělení členům Avp

  Dnes byly rozeslány jako e-mailovou poštou faktury se žádostí o úhradu členských příspěvků.

  Pokud k Vám faktura nedorazila, prosím, napište na adresu freibergova(x)nvf.cz - místo křížku v závorce vložte zavináč.

  Rádi bychom pozvali do svých řad i další výchovné poradce. On-line přihláška je ... ZDE

  Hezký zbytek prázdnin Vám přeje Rada Avp

  2015/03: Členské příspěvky pro rok 2015

  Vloženo: 22.03.2015, 05:53

  Sdělení členům Avp

  Vážení členové a zájemci o člensví v Asociaci výchovných poradců (Avp), Valná hromada, která se konala v rámci Kongresových dnů výchovného poradenství dne 10.10.2015 rozhodla, že se v roce 2015 budou platit členské příspěvky ve výši 300,- Kč

  Všem členům, kteří měli zaplaceny členské příspěvky pro rok 2014, budou zaslány faktury.

  Ty z Vás, kteří minulý rok fakturu nedostali, prosíme o vyplnění podkladu pro vystavení faktury na linku http://surveys2.nvf.cz/index.php?sid=46115&lang=cs

  Členské příspěvky za rok 2015 ve výši 300,- Kč se hradí na účet Asociace výchovných poradců, o.s. č. 204714275/0300.,

  Prosím, nezapomeňte, že je při platbě vždy nutno uvést jméno a příjmení člena případně název instituce a město. Jinak nebude možno identifikovat Vaši platbu.

  Jak jistě víte, Asociace výchovných poradců nemá žádného stálého pracovníka a veškerou administrativu a další činnosti vykonává Rada Avp ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Proto při vystavování dokladů o zaplacení prosíme o trpělivost.

  Výhodou zaplacení členských příspěvků je zejména sleva účastnických poplatků na naše akce - např. na Kongresové dny výchovného poradenství.

  Nesporným přínosem Vašeho členství v Avp je podpora výchovného poradenství, které probíhá pravidelným kontaktem s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Rada Avp se chystá v brzké době opět jednat o výchovném poradenství na MŠMT. Za náměty na tomto jednání předem děkujeme. Můžete je posílat na e-mail freibergova(.)nvf.cz (tečku se závorkami nahraďte zavináčem).


  Došlé náměty k 7.5.2014:
  1) Zákon 563/2004 Sb. Zákon o ped. pracovnících – neřeší pozici výchovného poradce. Řeší to vyhláška 317/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav, jako specializační studium. Absolventům VŠ studia se státní závěrečnou zkouškou z výchovného poradenství není uznaná kvalifikace, jako ostatním absolventům VŠ studia v jiných aprobacích.

  2) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků neřeší snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pro ředitele školy, zástupce ředitele škol ani pro výchovné poradce, v případě, že se škola sloučila s mateřskou školou a vznikl tak subjekt Základní škola a Mateřská škola.

  3) Úpravu rozsahu přímé pedagogické činnosti pro výchovné poradce – návrh snížit rozsah. S implementací IVýP do praxe, se zvyšuje náročnost( jak časová, tak kompetenční) pro výchovného poradce.

  2015/01: Evropský průzkum spokojenosti kariérových poradců

  Vloženo: 15.01.2015, 14:53

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,


  Středisko podpory poradenských služeb se zapojilo do evropského průzkumu spokojenosti kariérových poradců. Dovolujeme si Vás tímto požádat o účast v tomto průzkumu a prosíme Vás o vyplnění on-line dotazníku, který je k vyplnění ... ZDE

  Dotazníkové šetření je zcela anonymní, k vyplnění dotazníku Vám postačí cca 15 minut. Průzkum probíhá do 25.1.2015.

  Za vyplnění dotazníku Vám mnohokráte děkujeme.

  SPPS národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

  2014/04: Kongresové dny výchovného poradenství 2014

  Vloženo: 08.05.2014, 13:53

  Kongresové dny výchovného poradenství 2014 se uskutečnily ve dnech 9.-10.10.2014 v hotelu Continental v Brně. Byly uspořádány Asociací výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Národním vzdělávacím fondem a střediskem Euroguidance Domu zahraniční spolupráce (akreditováno v rámci DVPP MŠMT č. 28562/2011-25-738).

  Dne 18. 6. 2014 byli zástupci Rady Avp jednat s p. Marcelem Chládkem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, o dříve avizovaných tématech (viz zpráva č. 2014/02 dole). Při této příležitosti byl pan ministr požádán o převzetí záštity nad Kongresovými dny. Jednání bylo nejen v tomto bodu úspěšné. Kongresové dny jsou tedy konány pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

  Záštita ministra školství, mládeže a tělovýchovy ... ZDE

  Program Kongresových dnů výchovného poradenství 2014 je ke stažení ... ZDE

  Vybrané prezentace:

 • Úvodní prezentace Kongresových dnů výchovného poradenství 2014 ... ZDE
 • Dynamika školní třídy, aneb, co může říci školní psycholog, Richard Braun ... ZDE
 • Naplňování role škol v kariérovém poradenství: Metody a nástroje, Kateřina Hašková ... ZDE
 • Práce školního psychologa, Ivana Slavíková ... ZDE
 • Legislativa výchovného poradenství, Libor Mikulášek ... ZDE
 • Individuální výchovný program, Miroslava Salavcová ... ZDE
 • 20. výročí založení Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR, Jaroslava Synková ... ZDE
 • Vyhodnocení zpětnovazebního dotazníku ... ZDE

  2014/03: Anketa vzdělávacích potřeb a chybějících kompetencí kariérových poradců

  Vloženo: 07.05.2014, 10:06

  V rámci mezinárodního projektu Leonardo da Vinci INNO-CAREER, do kterého je zapojeno Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu (SPPS), byly zjišťovány vzdělávací potřeby a chybějící kompetence kariérových poradců.

  Výsledky šetření za ČR jsou již dostupné na stránkách na stránkách SPPS .

  2013/09: Etiketa do škol - školení výchovných poradců a preventistů

  Vloženo: 17.12.2013, 17:33

  Etiketa do škol - školení výchovných poradců a preventistů
  Kdy: 27. 1. 2014, čas: 10-14 hod., kde: Regus Brno Spielberk s.r.o., Holandska 878/2, 639 00 Brno
  Pořadatel: Poradna on line www.poradnaonline.byznysweb.cz
  Cena: 1 500Kč/os (10 % sleva při účasti více pedagogů z jedné školy)
  Obsah:
  1. Etiketa - všeobecně
  2. Etiketa ve školách
  3. Výchovné programy na téma etiketa /informace z praxe/
  4. Pomůcky k výuce
  5. Diskuse Zúčastněný dostane certifikát, brožuru a občerstvení.
  V ceně je brožura Etiketa ve škole aneb průvodce etiketou pro učitele.
  V případě zájmu o školení v Praze pošlete předběžnou přihlášku s tímto požadavkem na e-mail etiketadoskol@seznam.cz

  2013/08: Konference Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ

  Vloženo: 22.11.2013, 12:33

  Konference se koná pod záštitou děkana PdF MU, doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.
  Termín konání: 12. února 2014 Místo: Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Poříčí 31, 1. patro, posluchárna č. 30
  více informací zde

  2013/07: Mezinárodní konference Příčiny a dopady domácího násilí

  Vloženo: 22.11.2013, 07:00

  Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava pořádají pod záštitou MŠMT mezinárodní konferenci „Příčiny a dopady domácího násilí“. Konference se uskuteční 9. prosince 2013 na Gymnáziu Jihlava, Jana Masaryka 1.

  Přihláška na mezinárodní konferenci

  2013/06: Konference PIAAC - Předpoklady úspěchu v práci a v životě

  Vloženo: 30.10.2013, 17:20

  Na konferenci, která se uskuteční 27. listopadu 2013 od 10:00 v hotelu Duo, Teplická 492, Praha 9, budou prezentovány výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky. Pozvánku na konferenci a registraci k účasti naleznete na: www.piaac.cz

  2013/05: Konference Kvalita ve vzdělávání pedagogů

  Vloženo: 13.03.2013, 14:06

  Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR o.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky Vás srdečně zve k účasti na konferenci KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

  Termín a místo konání konference:
  - Čtvrtek 4. dubna 2013, 10:00 - 14:30 hodin.
  - Zasedací místnost C 081 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1.

  Informace k přihlašování: Účast na konferenci, vč. občerstvení, je zdarma. Na konferenci se přihlašujte výhradně na webu www.aivd.cz.

  Program konference, jména vystupujících a časový rozvrh najdete na stránkách Asociace institucí vzdělávání dospělých.

  2013/04: European Career Guidance Conference 2013

  Vloženo: 12.02.2013, 15:40

  Konference se bude konat ve dnech 15.-19.5.2013 v Poznani, Polsko.
  Více na http://www.career-eu.info/index.php?id=984

  2013/03: Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2013

  Vloženo: 12.02.2013, 15:40

  Konference se koná ve dnech 22.-23.5.2013 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci - Konvikt. Cyklus konferencí Psychologie práce a organizace je tradičně průnikem výzkumu, vzdělávání i praxe. Naším cílem je, aby tomu bylo stejně i v roce 2013. Program bude zaměřen na výměnu informací a zkušeností z aktuálních výzkumů, nových přístupů v praxi, stejně jako na diskusi o dalším vývoji v oboru. Nemalým záměrem je podpořit vznik a utváření partnerství pro výzkum i praxi. K tomu bylo vymezeno šest hlavních tematických oblastí:

  • Trh práce, zaměstnanost a rodina
  • Forenzní a penitenciární psychologie
  • Manažerská psychologie
  • Psychodiagnostika v psychologii práce
  • Psychologie v integrovaném záchranném systému
  • Psychologie na cestě k bezpečné, udržitelné a kvalitu života podporující dopravě

  V každé z šesti oblastí budou součástí programu příspěvky významných osobností oboru. Hlavní prostor pak bude věnován příspěvkům všech Vás, s odborným zájmem o vztah člověka a práce nebo o aplikované směry psychologie práce a organizace.

  Více na http://www.contexo.cz/psychologieprace2013

  2013/02: Romské děti a speciální školství: zkušenosti s psychologickým vyšetřením

  Vloženo: 12.02.2013, 15:40

  Asociace poradenských psychologů ČR zve na odborný seminář, který se uskuteční ve středu 13. března 2013 od 9:00 hod. v budově Střediska služeb školám a Pedagogicko-psychologické poradny pro Brno, Hybešova 15 (v aule, 2. poschodí).

  Program semináře:
  9:00 – 10:00 Valné shromáždění asociace
  10:00 – 12:30 PhDr. Petr Klíma: Romské děti a speciální školství: zkušenosti s psychologickým vyšetřením
  12:30 – 13:00 Varia.

  Od nečlenů bude vybírán účastnický poplatek ve výši 100,- Kč.
  Doprava: od Hlavního nádraží směr Modřice, tramvají č.2, výstup na 2. zastávce, ul. Hybešova, nebo tramvají č.8 od Hlavního nádraží směr Bohunice, výstup na 2. zastávce, ul. Soukenická.

  2013/01: Seminář k problematice bilanční diagnostiky

  Vloženo: 03.01.2013, 08:58

  Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu Vás srdečně zve k účasti na semináři k problematice bilanční diagnostiky, který se uskuteční ve dnech 17. - 18. ledna 2013 v hotelu U Kata v Kutné Hoře.

  Více informací na­leznete na stránkách projektu.

  2012/16: Pracovní seminář: Začleňování žáků-cizinců do základních škol

  Vloženo: 15.11.2012, 18:18

  MŠMT pořádá pracovní seminář pro pedagogické pracovníky základních škol vyučující žáky-cizince k tématu

  ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ - CIZINCŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

  Seminář se bude konat dne 7. 12. 2012 od 9.00 do 15.00 hod. na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zasedací místnost 081/C). Více informací naleznete... na stránkách MŠMT

  2012/15: Informační den Univerzity Karlovy

  Vloženo: 16.10.2012, 17:06

  V sobotu 10. 11. 2012 se koná jubilejní desátý Informační den Univerzity Karlovy. Na akci jsou srdečně zváni všichni studenti, uvažující o vysokoškolském studiu, stejně jako středoškolští učitelé a poradci. Během celého dne budou probíhat prezentace jednotlivých fakult UK a bohatý doprovodný program – přednášky o studiu v zahraničí, celoživotním vzdělávání, chybět nebude přednáška pro studenty se speciálními potřebami.

  V místě konání budou také stánky, kde bude možné diskutovat se zaměstnanci a studenty jednotlivých fakult a získat všechny relevantní informace a podklady.

  Akce se koná v budovách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty na pražském Albertově od 9:30.

  Více informací naleznete na http://www.informacniden.cuni.cz nebo na Facebooku IPC.

  Těšíme se na Vás!

  2012/14: Odborný program veletrhu práce Profesia days 2012

  Vloženo: 16.10.2012, 17:06

  Ve dnech 24. - 25. 10. 2012 se koná na Výstavišti PVA EXPO Praha Letňany veletrh práce Profesia days, jehož součástí je velice zajímavý odborný program.

  Více informací na www.hrdays.cz

  2012/12: Jednání zástupců Rady Avp na MŠMT

  Vloženo: 16.10.2012, 17:06

  Rada Asociace výchovných poradců se na svém zasedání 9. 10. 2012 rozhodla opět navštívit MŠMT a projednat s novým ministrem školství některé záležitosti týkající se výchovného poradenství.

  Ministr školství Petr Fiala nás přijal dne 6.12.2012.

  Projednány byly mimo jiné záměry MŠMT související s včleněním Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR do Národního ústavu pro vzdělávání, kvalifikační požadavky na výkon funkce výchovného poradce a kariérové poradenství. Diskuse byla velice příjemná a konstruktivní.

  2012/11: CD Etiketa do škol a soutěž pro školy

  Vloženo: 13.09.2012, 17:26

  Před začátkem školního roku byl na školy zaslán dopis s nabídkou výchovných programů se zaměřením na společenské chování. Na základě požadavků škol byla vytvořena také pomůcka, a to CD Etiketa do škol s možností zapojení se do soutěže.

  Jedná se o autorský projekt, který je určen žákům a přizpůsoben jejich věku. Byly zvoleny oblíbené hudební styly s textem o společenském chováním.

  Podle prvních reakcí škol posíláme vylepšenou nabídku výchovných programů spojenou s obdarováním CD Etiketa do škol a s větší možností se zapojit do soutěže o ceny. Soutěž je dobrovolná.

  http://www.poradnaonline.byznysweb.cz/cd-etiketa-do-skol/soutez/

  Aktuální nabídka výchovných programů o etiketě pro žáky:

  http://www.poradnaonline.byznysweb.cz/sluzby/

  2012/10: Konference k poruchám učení a chování, Praha, 25.9.2012

  Vloženo: 13.09.2012, 17:26

  Konference věnovaná specifickým poruchám učení a chování žáků v procesu vzdělávání na ZŠ se koná 25.9.2012 v Praze v Břevnovském klášteře. Její organizace je zajištěna z prostředků projektu OPVK "Školou bez překážek", v jehož rámci vznikl i stejnojmenný film, který byl odbornou pedagogickou veřejností dobře přijat a je dle odezvy oceňován.

  Vstup na konferenci je vhledem k režimu OPVK pro všechny zájemce bezplatný, zájemci ze 4 regionů ČR (Pardubického, Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje) jsou navíc podpořenými osobami v projektu a na místě obdrží řadu zajímavých a podnětných materiálů.

  Více informaci a pozvánka ke stažení v pdf formátu ... ZDE.

  2012/09: NAEP - Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání

  Vloženo: 31.08.2012, 09:41

  Pro akademický rok 2012/2013 je možno žádat Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy o grant v rámci programu SVES - Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání - nejbližší termín pro podání žádosti je 12. 10. 2012.

  Program SVES je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání. Vzhledem k tomu, že po roce 2013 Program celoživotního učení mění svou podobu, nabízí se tento a příští rok poslední příležitost využít nabídkyprogramu SVES.

  Cílovou skupinu tvoří především tzv. „decision-makers", tj. ti, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice (ředitelé a zástupci všech typů škol - mateřských, základních, středních, včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni včetně ministerstev a úřadu vlády, školitelé, vzdělavatelé dospělých, manažeři vzdělávacích organizací, pracovníci pedagogických fakult, pracovníci v oblasti VET, zástupci úřadů práce a obchodních komor, pedagogičtí poradci, pracovníci poradenských a akreditačních center a další odborníci v oblasti vzdělávaní).

  Přehled studijních návštěv podle témat najdete zde:
  http://studyvisits.cedefop.europa.eu

  2012/13: Atraktivita odborného vzdělávání v ČR - výzva k zapojení do dotazníkového šetření

  Vloženo: 13.08.2012, 17:10

  Zapojte se do evropského šetření a řekněte nám svůj názor na aktraktivitu odborného vzdělávání a přípravy ve vaší zemi. Tak zní výzva Cedefopu k vyplnění krátkého dotazníku pro učitele a školitele, zaměstnavatele a kariérní poradce.

  Cedefop spolu s RAND Europe a SKOPE - ESRC provádí šetření zaměřené na atraktivitu počátečního odborného vzdělávání a přípravy (IVET) v evropských zemích. Pokud patříte k jedné z těchto skupin v ČR, byl by váš příspěvek k šetření velmi prospěšný. Dotazník je v angličtině a nezabere více než 20 minut času:

  http://refernet.cz/aktuality/ostatni/aktraktivita-odborneho-vzdelavani-v-cr-vyzva-k-zapojeni-do-dotaznikoveho-setreni

  2012/07: Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

  Vloženo: 02.04.2012, 11:33

  Konferenci pořádá dne 25. dubna 2012 krajské pracoviště NIDV České Budějovice ve spolupráci s PPP České Budějovice ve svém sídle Hlinsko 49, učebna č. 3, 2. patro od 9.00 do 15.30 hodin. Účastnický poplatek: 300 Kč

  Na krajskou konferenci se lze hlásit prostřednictvím www.nidv.cz Bližší informace: Mgr. Miloslav Poes (poes@nidv.cz, 775 571 613)

  2012/01: Kongresové dny výchovného poradenství

  Vloženo: 12.02.2012, 13:16

  Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem uspořádaly ve dnech 29. - 30. 3. 2012 v Lázních Bělohrad Kongresové dny výchovného poradenství 2012 zaměřené na Aktuální otázky výchovného poradenství.

  Program je ke stažení ... ZDE.

  Z Kongresových dnů nebude vydán sborník. Zde jsou ke stažení některé z prezentaci:
  - Úvodní prezentace Kongresových dnů výchovného poradenství
  - Informační zdroje a produkty využitelné ve výchovném poradenství, Zuzana Freibergová
  - „Quo vadis“ IPS?, Zdeňka Procházková
  Základní orientace v právních předpisech a právních normách, Milan Štoček
  - Sebepoškozování mládeže jako aktuální téma, Pavel Vacek
  - Z praxe do dalšího vzdělávání: aneb potřeby VP identifikované v průběhu pilotního ověřování kompetencí kariérových poradců v rámci projektu IMPROVE, Lenka Hloušková
  - Prezentace z Valné hromady ze dne 30. 3. 2012

  * * *
  Pokud máte zájem stát se členem Avp můžete vyplnit členskou přihlášku on-line ... ZDE.

  Vyplněním členské přihlášky projevujete zájem o členství, členem se stanete až po zaplacení členského příspěvku. Pokud si nejste jisti, jak to s Vaším členstvím je, vyplňte přihlášku znovu. Jedině tak budete mít jistotu, že Vás máme v databázi.

  2012/03: Pilotní ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců

  Vloženo: 12.02.2012, 13:16

  Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu oznamuje, že byl zastaven nábor pilotních účastníků. Všem, kteří se zapojili velice děkujeme.

  Víceinformací najdete na webových stránkách www.profesni-orientace.cz, kde je otevřené diskusní fórum s tímto tématem.

  2012/02: Krajská konference poskytovatelů poradenských služeb 15.2.2012

  Vloženo: 31.01.2012, 15:26

  Krajská konference poskytovatelů poradenských služeb se uskuteční dne 15.2.2012 od 9:30 na Krajském úřadu Libereckého kraje. Ústředním tématem je tentokrát karíérové poradenství. Účast je potřeba podvrdit do středy 13.2.2012 na adresu: bozena.horackova@kraj-lbc.cz paní Boženě Horáčkové, administrativní asistentce projektu.

  2012/04: XIII. Mezinárodní konference "Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky"

  Vloženo: 31.01.2012, 15:26

  XIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami pořádanou na téma: "Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky" a I. Tyflopedickou konferenci. Konference se konají dne 14.3.2012 v Uměleckém centru Konvikt a na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

  Další informace se dozvíte na ... ZDE

  2012/05: Akreditovaný kurz Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí

  Vloženo: 31.01.2012, 15:26

  Rytmus, o.s., srdečně zve na dvoudenní akreditovaný kurz věnovaný problematice přístupu k dětem s autismem ve dnech 8.-9.3.2012.

  Lektory kurzu jsou přední britští odborníci v oblasti inkluzívního vzdělávání. V České republice se poprvé představili v roce 2011 kurzy „Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole“ a „Nové strategie v přístupu k dětem s poruchami chování“, které se setkaly s mimořádným ohlasem. V průběhu prakticky orientovaného kurzu budou účastníci hledat způsoby začleňování žáků, kterým byla diagnostikována některá z forem autismu. Setkání bude zaměřeno na sdílení zkušeností a dobré praxe a také na podporu inovativních přístupů k inkluzi prostřednictvím modelování „nejlepší“ praxe. Budou též probírány perspektivy a zkušenosti rodičů.

  Více na www.rytmus.org/autismus

  2011/12: Seznamte se s názorem Asociace školní psychologie ČR

  Vloženo: 03.12.2011, 09:13

  Seznamte se s postojem Asociace školní psychologie ČR k reorganizaci přímo řízených organizací MŠMT, které se přímo dotýká školských poradenských služeb:

  EDUin, tisková zpráva č. 111123 ze dne 23.11.2011.

  EDUin, článek ze dne 4.11.2011

  2011/13: Seznamte se s otevřeným dopisem premiérovi Petru Nečasovi

  Vloženo: 04.12.2011, 12:43

  Seznamte se s otevřeným dopisem premiérovi Petru Nečasovi, který žádá o odvolání ministra školství Josefa Dobeše ... ZDE

  2011/14: Seznamte se s názorem dr. Václava Mertina na plošné testování žáků zš

  Vloženo: 03.12.2011, 09:13

  Článek dr. Václava Mertina najdete ... ZDE

  K vyjádření názoru můžete použít diskusní fórum na www.profesni-orientace.cz

  2011/11: Seminář: Prevence rizikového chování na školách

  Vloženo: 07.11.2011, 22:06

  Seminář se koná dne 1. prosince 2011 od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti budovy Impuls Building, a.s. Litevská 8, Praha 10. Je určen pro ředitele, učitele, školní metodiky prevence a výchovné poradce na základních a středních školách. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování žáků, především šikanování a agrese.

  Více informací na: ZDE

  2011/10: Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR „Tam, kde postižení není překážkou …“

  Vloženo: 10.11.2011, 05:40

  Konference se koná ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2011 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Obsahem konference budou nejen zajímavé přednášky s tematikou inkluzívního vzdělávání dětí, ale i praktické a diskusní workshopy vedené zkušenými lektory. Během nich se seznámíte s novými technikami a přístupy užívanými v inkluzívní praxi ve škole i mimo školu.

  Aktuální verzi programu můžete sledovat na: ZDE

  2011/09: Poradenské dny pořádané IPPP a asociacemi školských poradenských pracovníků

  Vloženo: 10.08.2011, 19:54

  Poradenské dny 2011 se konaly ve dnech 3. - 5. 10. 2011 v hotelu Jezerka v Seči - Ústupkách.

  Vzhledem k personální politice, kterou v posledních měsících uplatňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy směrem k Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, byly tyto poradenské dny možná poslední!

  2011/08: Seminář "Aktuální krize dnešních dětí", Zlín, 1.-2.6.2011

  Vloženo: 09.03.2011, 11:36

  Dvoudenní seminář "Aktuální krize dnešních dětí" byl uspořádán Česko - Britskou nadací Prevence krize v rodině (Czech - British Foundation for Prevention of Crisis in the Family) se sídlem v Leedsu v Anglii, MPSV ČR, MŠMT ČR, Krajským úřadem Zlínského kraje a dalšími institucemi.

  Seminář byl tradiční součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně a v roce 2011 proběhl již XIII. ročník tohoto semináře.

  Překladatelské služby budou zajištěny. Seminář se koná v Interhotelu Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín a je akreditován pro DVPP. Seminář je bez účastnického poplatku.

  Více informací na http://www.msmt.cz/pro-novinare/dite-v-krizi-aktualni-krize-dnesnich-deti-1

  2011/07: Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

  Vloženo: 05.04.2011, 00:19

  Konference s podtitulem "Výzkum, prevence a školní poradenství" a konala se ve dnech: 29.6.-1.7.2011 na Fakultě sociálních studií Masarykovy university, Joštova 10, Brno.

  Více informací a registrace na http://pd2011.takeplace.eu/
   

  2011/06: Konference "Aktuální problémy vysokoškolského poradenství" 2011

  Vloženo: 23.06.2011, 11:41

  Konference Asociace vysokoškolských poradců k aktuálním problémům vysokoškolského poradenství se konala v Poděbradech ve dnech 28. - 29. 6. 2011 v prostorech Ústavu odborné jazykové přípravy Univerzity Karlovy.

  Kvalitní byl nejen odborný program, ale i prostředí, ve kterém se konference odehrála, ale přálo nám také počasí. Ti, kteří se nemohli zúčastnit, přišli o vysoce odborné a přitom příjemné společenské setkání.

  Více informací naleznete na http://www.asociacevsp.cz/konference/

  2011/05: Anketa Asociace výchovných poradců: IPS úřadů práce

  Vloženo: 02.06.2011, 09:14

  Všem, kteří jste nám odpověděli na naši anketu k významu Informačních a poradenských středisek (IPS) úřadů práce pro výchovné poradenství děkujeme!

  Stejně jako v předchozí anketě jsme výsledky použili při jednání dne 7. 6. 2011 s ředitelem odboru politiky zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí Ing. Štefanem Duháněm, který nás přijal místo p. ministra a souhlasil s naším názorem, že jsou IPS jediným preventivním nástrojem nezaměstnanosti mladých lidí.

  Výsledky ankety je možno stáhnout zde.

  Ještě jednou všem děkuje Rada Asociace výchovných poradců

  2012/14: Nové publikace

  Vloženo: 13.09.2012, 17:26

  Kol. autor., Pedagogická intervence u žáků ZŠ, 1. vyd. PrahaWolters Kluwer, 2010. 306 s., ISBN 978-80-7357-603-5

  HLAĎO, P.: Profesní orientace adolescentů: Poznatky z teorií a výzkumu. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7320-164-1

  2011/03: Konference "Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy"

  Vloženo: 09.03.2011, 11:36

  Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP se uskuteční ve středu 30.3.2011 od 9:30 hod. v prostorách Konferenčního centra CITY Pankrác, Na Strži 65/1702, Praha 4.

  2011/01: Anketa Asociace výchovných poradců: Kritická místa výchovného poradenství

  Vloženo: 25.02.2011, 21:49

  Všem, kteří jste nám odpověděli na naši anketu, velice děkujeme!

  Výsledky ankety byly použity při jednání dne 10. 1. 2011 s ministrem školství mgr. Josefem Dobešem současně s výsledky dotazníkového šetření, které vyplnili účastníci Kongresových dnů 2010 v Brně.

  Výsledky ankety jsme připravili jako úvodní část sborníku z výše zmíněných Kongresových dnů, který konečně připravujeme do tisku. Prezentace v elektronické formě jsou ke stažení v sekci "Semináře a konference". Případní zájemci o zaslání sborníku, kteří se Kongresových dnů nezúčastnili, si budou sborník moci vyzvednout u některého z členů Rady.

  Ještě jednou všem děkuje Rada Asociace výchovných poradců

  2010/08: Mezinárodní konference Kariérové a profesní poradenství v rychle se měnícím světě

  Vloženo: 26.10.2010, 23:01

  3. - 5. listopadu 2010 se konala v Praze Mezinárodní konference k 90. výročí profesního poradenství v českých zemích. Konferenci pořádal Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, CAPA a.s. a centrum Euroguidance v Praze. Vice informací: http://www.careerguidance2010.org/cz

  2010/07: Kurz pro kariérové poradce v metodě CH-Q

  Vloženo: 26.10.2010, 23:01

  Opakování kurzu CH-Q určeného zejména kariérovým poradcům, pracovníkům HR a všem, kteří se zabývají řízením a rozvojem kariéry klientů či zaměstnanců se tentokrát uskuteční od 29. listopadu do 3. prosince 2010. Konkrétní místo ještě bude upřesněno. Veškeré bližší informace ke kurzu naleznete na webových stránkách http://www.euroguidance.cz/cz/akce/kurz-ch-q-pro-velky-zajem-podruhe.html

  2010/02: Plánovaná akce: Seminář k legislativě výchovného poradenství

  Vloženo: 20.01.2009, 22:28

  Semináře k legislativě výchovného poradenství byly odloženy.

  2010/06: Sympózium o pozitivní psychologii, Praha, 29.6.2010

  Vloženo: 07.02.2010, 18:49

  Hlavním bodem sympózia s názvem "Význam silných stránek osobnosti a pozitivních emocí ve výchově, terapii a podnikání" bude workshop profesora Martina Seligmana - vůdčího představitele pozitivní psychologie, známého jako autora teorie "naučené bezmocnosti" a koncepce "naučeného optimismu". Se zvanými přednáškami vystoupí také Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, Prof. PhDr. Vladimír Smékal a Mgr. Alena Slezáčková, PhD. Součástí sympózia bude posterová sekce, v níž budou prezentovány výsledky studií tematicky blízkých pozitivní psychologii. Více informací naleznete na www.seligmaneurope.com .

  2010/03: Standard kvality profese učitele

  Vloženo: 17.03.2009, 12:52

  MŠMT zve k diskusi o standardech práce učitele na stránkách http://www.msmt.cz/standarducitele.

  2010/05: Kongresové dny výchovného poradenství, Brno, 7.- 8.4.2010

  Vloženo: 18.02.2010, 21:32

  Srdečně Vás zveme na setkání výchovných poradců, které formou kongresových dnů připravujeme na dny 7. - 8. dubna 2010 v hotelu Continental v Brně (Informace o místu konání naleznete zde).

  Na programu budou témata vztahující se k výchovnému poradenství na základních i středních školách. Mezi tématy bude např. legislativa vztahující se k výchovnému poradenství, nová maturita, příjímací řízení na střední a vysoké školy.

  V rámci druhého dne proběhne Valná hromada Asociace. Současně Vás zveme ke vstupu do naší Asociace - zde).

  Ke stažení:
  Program kongresových dnů
  Závazná přihláška

  2010/04: EUROPEAN CAREER Guidance Counselling Conference 2010, Kypr, 23.-27. 5. 2010

  Vloženo: 18.02.2010, 21:32

  Kyperská univerzita ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá konferenci, na kterou je možno přihlásit příspěvky s různými tématy, které se vztahují ke kariérovému poradenství.
  Uzávěrka přihlášek na konferenci: 15. dubna 2010
  Uzávěrka pro zaslání abstraktů: 1. dubna 2010

  Bližší informace:
  www.career-eu.info
  www.career-eu-shop.eu
  Email: career.eu@ucy.ac.cy

  2010/01: Mezinárodní konference Counselling for Life Design, Paříž, Francie, 17. - 19. 3. 2010

  Vloženo: 18.02.2010, 21:32

  Konference je pořádaná institucí Inetop (National Institut of the Study of Work and Vocational Guidance). Budou prezentovány příspěvky nejen domácí, ale i mezinárodní na téma celoživotní poradenství v kontextu multidisciplinární orientace, kariérního vzdělávání, koučování, podmínek pro jejich účinnost a způsoby jejich realizace atd.

  Uzávěrka registrace s výhodnějším konferenčním poplatkem je 31. 1. 2010

  Více informací informace naleznete na http://colloque2010-inetop.cnam.fr.

  2009/03: Kurz "2nd Career Counselors' TrainingSeminar", Řecko, 14.-18.10.2009

  Vloženo: 23.03.2009, 17:55

  Kurz pro výchovné - kariérové poradce se bude konat v Řecku, Sounio, od 14. do 18. 10. 2009. Kurz je určen zejména pro poradce základních škol. Pracovním jazykem je angličtina, více viz přiložený soubor zde.

  Informace k získání grantu naleznete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=26&

  2009/02: Poradenské dny

  Vloženo: 14.04.2009, 14:32

  Ve dnech 23.-25.9.2009 se ve Žďáru nad Sázavou bude konat MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - PORADENSKÉ DNY 2009: "PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ, ŠKOLSKÉ A CELOŽIVOTNÍ". Spolupořadateli Poradenských dnů jsou profesní sdružení pracovníků působící v poradenství a preventivně výchovné péči a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

  Více informací zde.

  2009/01: Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

  Vloženo: 23.03.2009, 17:55

  Poradenští pracovníci vysokých škol založili svou asociaci - vice informací na www.asociacevsp.cz.