Poradenské asociace

Seznam asociací poradenských pracovníků a pracovníků preventivně výchovné péče


Asociace pedagogicko-psychologických poraden, o. s.
   Předseda: PhDr. Věra Podhorná
   Email: podhorna @ pppkarvina.cz
   Web: http://www.apppp.cz/

Asociace poraden pro zdravotně postižené
   Předseda: JUDr. Jan Hutař
   Email: info @ apzp.cz
   Web: http://www.apzp.cz/

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
   Předseda: PaedDr. Pavlína Baslerová
   Email: reditelka @ specmt.com
   Web: http://www.apspc.cz/

Asociace pracovníků středisek výchovné péče
   Předseda: Mgr. Vladislav Vaňák
   Email: helpme @ volny.cz
   Web: https://www.svphelpme.cz/

Asociace školní psychologie
   Předseda: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
   Email: mares @ lfhk.cuni.cz
   Web: http://www.schoolpsychology.cz/

Asociace výchovných poradců, o. s.
   Předseda: Mgr. Libuše Třískalová
   Email: libuse.triskalova @ zsstarykolin.cz
   Web: http://asociacevp.cz/

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.
   Předseda: Mgr. Šárka Karmazínová
   Email: karmazinova @ rect.muni.cz
   Web: http://www.asociacevsp.cz/

Česká asociace školních metodiků prevence
   Předseda: PhDr. René Soldán
   Email: metodik @ casmp.cz
   Web: http://www.casmp.cz/

Českomoravská psychologická společnost
   Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
   Email: cmps @ ecn.cz
   Web: http://cmps.ecn.cz/

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
   Předseda: kolektivní orgán
   Email: sdruzenikp @ gmail.com
   Web: http://www.sdruzenikp.cz/