Články

Plánovací kalendář - letáček Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR

Ke stažení zde

WBS - Nový informační zdroj a poradenských nástroj kariérového poradenství

Ke stažení zde
Webová stránka zde

Seznamte se s nově vytvořeným online nástrojem kariérového poradenství na stránkách

http://www.profesni-orientace.cz

Projekt IMPROVE - metodika ověřování kompetenci získaných v praxi

Ke stažení zde
Webová stránka zde

Cílem projektu je navržení metodiky pro ověřování znalostí a dovedností získaných v praxi cestou neformálního učení (dále jen metodika) poradenských pracovníků, kteří se zabývají poskytováním kariérového poradenství (tj. profesního a studijního). Metodika navrhne postup hodnocení zejména těch kompetencí, které byly získány neformálním vzděláváním, a proto nejsou formálně uznány.

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu nabízí možnost účasti na pilotním ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců.

■ Pilotní ověření procesu hodnocení je součástí mezinárodního projektu IMPROVE - www.improveguidance.eu

■ Pilotní ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců bude probíhat v prosinci 2011 a lednu 2012.

■ Informace o procesu hodnocení určené pro zájemce o účast v pilotním ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců projektu IMPROVE je ke stažení zde.

■ K účasti na pilotním běhu se můžete přihlásit prostřednictvím on-line závazné přihlášky zde. Po jejím vyplnění budete kontaktováni a budou Vám předány další informace a pokyny.

FREE - Nový poradenský portál pro začínající podnikatele a podnikatelské poradce

Ke stažení zde
Webová stránka zde

Pro poradce, kteří pracují se začínajícími podnikateli, byly připraveny níže uvedené webové stránky. Zajímavé postřehy a náměty pro rozvoj podnikatelských myšlenek zde naleznou všichni, kteří přemýšlejí o samostatné výdělečné činnosti.

http://www.spi.pt/free/interactive_tool/CZ

Vaše profese.cz - Nový nástroj profesního poradenství

Webová stránka zde

Poradenský nástroj studijní a profesní orientace umístěný na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys

ISTP - čtyři nástroje profesního poradenství

Webová stránka zde

Obsahuje čtyři sekce: JobTip – nástroj kariérového poradenství, KTP – kartotéka typových pozic, DAT.CZ – databázi dalšího profesního vzdělávání, KPM – katalog pracovních míst.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Webová stránka zde

http://www.infoabsolvent.cz/

Průvodce světem povolání

Webová stránka zde

http://www.occupationsguide.cz

Když se řekne… VÝCHOVNÝ PORADCE

Ke stažení zde

Anotace knihy Poradce k volbě povolání

Ke stažení zde

Má moje dítě vývojovou poruchou učení?

Ke stažení zde

Zahrajte si Real Game!

Ke stažení zde