Rada asociace

předseda: Mgr. Libuše Třískalová

Instituce: ZŠ Starý Kolín
Adresa: Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín
Telefon:
Mobil: 731 449 116
Email: triskalova @ zsstarykolin.cz

Zástupkyně ředitele a výchovný poradce na základní škole. Výchovnému poradenství se věnuje více jak 10 let. Externě přednáší na PF UHK předmět výchovné poradenství.

Cíle v asociaci: Věnovat se sekci základních škol, rozvíjet kurzy dalšího vzdělávání pro výchovné poradce, podílet se na přípravě studijních textů.

místopředseda: Mgr. Ladislava Hazdrová

Instituce: Základní škola a Mateřská škola Libáň
Adresa: Školní 11, Libáň 507 23
Telefon: 493 598 626
Mobil: 724 358 166
Email: ladislavahazdrova @ seznam.cz

Rj,Pg(pedagogika) - aprobace

Cíle v asociaci: Aktivně prosazovat zájmy výchovných poradců na ZŠ a podílet se na rozvoji kariérového poradenství na základních školách.

místopředseda: PhDr. Jindra Bajerová

Instituce: Základní škola Žďár nad Sázavou
Adresa: Švermova 2102/10 , 591 01 Žďár nad Sázavou 4
Telefon: 566 503 976
Mobil: 723 750 433
Email: JINDRA.BAJEROVA @ seznam.cz

Výchovná poradkyně, učitelka 2. stupně ZŠ - ČJ, OV, NJ.

Cíle v asociaci: Aktivně prosazovat zájmy výchovných poradců na ZŠ. Podílet se na řešení jejich problémů a na organizaci akcí pro výchovné poradce.

tajemník: Ing. Zuzana Freibergová

Instituce: Národní vzdělávací fond – Středisko podpory poradenských služeb
Adresa: Opletalova 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 500 580
Mobil: 724 118 778
Email: freibergova @ nvf.cz

Vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu.

Cíle v asociaci: Administrativní a organizační podpora činnosti Asociace (webové stránky, členská základna, organizace odborných akcí a valných hromad). Zapojení členů Asociace do národních i mezinárodních projektů. Podpora a monitorování vývoje poskytování poradenských služeb v České republice v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa

Instituce: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Adresa: Dukelská 9, České Budějovice
Telefon: 387773365
Mobil:
Email: jkressa @ pf.jcu.cz

Cíle v asociaci:

ekonomka Avp: Olga Stříteská

Instituce: Gymnázium Polička
Adresa: Nábřeží Svobody 306, Polička 572 01
Telefon: 461 722 102
Mobil:
Email: striteska @ gympolicka.cz

Ekonomka Avp, správa členské databáze, členských příspěvků a vedení účetnictví.

Cíle v asociaci: