Semináře a konference

2017/1: Konference Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění

Vloženo: 05.05.2017, 15:13

Konference Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění je pořádána Národním vzdělávacím fondem ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Konference se koná dne 1. června 2017 od 9:00 do 16:00.

Více informací naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/about/

2014/1: Kongresové dny výchovného poradenství 2014

Vloženo: 27.02.2014, 12:20

Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, Univerzitou Hradec Králové a střediskem Euroguidance uspořádaly Kongresové dny výchovného poradenství 2014 zaměřené na Aktuální otázky výchovného poradenství, které se budou konat

ve dnech 9. - 10. 10. 2014 v Brně.
(akreditováno v rámci DVPP MŠMT č. 28562/2011-25-738).

Více informací naleznete v sekci "Novinky"

2012/01: Kongresové dny výchovného poradenství 2012

Vloženo: 10.08.2011, 19:54

Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem uspořádaly Kongresové dny výchovného poradenství zaměřené na Aktuální otázky výchovného poradenství, které se budou konat

ve dnech 29. - 30. 3. 2012 v Lázních Bělohrad.

Více informací naleznete v sekci "Novinky"

2011/10: Poradenské dny pořádané IPPP a asociacemi školských poradenských pracovníků

Vloženo: 10.08.2011, 19:54

Poznamenejte si do svých kalendářů, že se Poradenské dny 2011 budou konat ve dnech 3. - 5. 10. 2011 v hotelu Jezerka v Seči - Ústupkách.

Dílčí témata konference:

- Rozvoj gramotnosti a prevence poruch učení

- Rodina a práce školy a školského poradenského zařízení s rodinou

- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

- Integrace a inkluze ve výzkumu a v praxi

- Prevence rizikového chování žáků

Více informací zde .

2010/06: Konference "Aktuální problémy vysokoškolského poradenství" 2011

Vloženo: 05.04.2011, 05:52

Konference se bude konat v Poděbradech ve dnech 28. - 29. 6. 2011 v prostorech Ústavu odborné jazykové přípravy Univerzity Karlovy. Více informací včetně registračního formuláře naleznete na http://www.asociacevsp.cz/konference/

2010/06: EUROPEAN CAREER Guidance Counselling Conference 2010, Kypr, 23.-27. 5. 2010

Vloženo: 18.02.2010, 21:32

Kyperská univerzita ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá konferenci, na kterou je možno přihlásit příspěvky s různými tématy, které se vztahují ke kariérovému poradenství.
Uzávěrka přihlášek na konferenci: 15. dubna 2010
Uzávěrka pro zaslání abstraktů: 1. dubna 2010

Bližší informace:
www.career-eu.info
www.career-eu-shop.eu
Email: career.eu@ucy.ac.cy

2010/01: Mezinárodní konference Counselling for Life Design, Paříž, Francie, 17. - 19. 3. 2010

Vloženo: 18.02.2010, 21:32

Konference je pořádaná institucí Inetop (National Institut of the Study of Work and Vocational Guidance). Budou prezentovány příspěvky nejen domácí, ale i mezinárodní na téma celoživotní poradenství v kontextu multidisciplinární orientace, kariérního vzdělávání, koučování, podmínek pro jejich účinnost a způsoby jejich realizace atd.

Uzávěrka registrace s výhodnějším konferenčním poplatkem je 31. 1. 2010

Více informací informace naleznete na http://colloque2010-inetop.cnam.fr.

2009/09: 12. poradenské dny 2009, Žďár nad Sázavou, 23.-25.9.2009

Vloženo: 06.05.2009, 08:04

Ve dnech 23.-25.9.2009 se ve Žďáru nad Sázavou bude konat MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - PORADENSKÉ DNY 2009: "PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ, ŠKOLSKÉ A CELOŽIVOTNÍ". Spolupořadateli Poradenských dnů jsou profesní sdružení pracovníků působící v poradenství a preventivně výchovné péči a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Více informací zde.

2008/03: Kongresové dny výchovného poradenství, Praha, 27.-28.3.2008

Vloženo: 10.01.2009, 12:28

Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem uspořádaly Kongresové dny výchovného poradenství, které byly zaměřeny na téma "Výchovný poradce a jeho role v komunikaci školy". Kongresové dny se uskutečnily ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 46, Praha 10 ve dnech 27. - 28. března 2008

Program ke stažení zde

2008/03: Kongresové dny výchovného poradenství, Praha, 27.-28.3.2008

Vloženo: 17.01.2008, 17:21

Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem uspořádaly Kongresové dny výchovného poradenství, které byly zaměřeny na téma "Výchovný poradce a jeho role v komunikaci školy". Kongresové dny se uskutečnily ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 46, Praha 10 ve dnech 27. - 28. března 2008

Program ke stažení zde

2007/09: 11. poradenské dny, Seč, 17.-18.9.2007

Vloženo: 17.01.2008, 17:21

Ve dnech 17. - 19. 9. 2007 se v Juniorcentru v Seči konaly již 11. poradenské dny s názvem Škola pro všechny – integrace, na jejichž organizaci se podílela Asociace výchovných poradců.

2007/03: Seminář pro výchovné poradce, Brno, 28.3.2007

Vloženo: 17.01.2008, 17:21

Dne 28. 3. 2007 se konal v rámci konference Akademického centra poradenství a supervize Masarykovy univerzity a České pedagogické společnosti v Brně, ve Spořitelní akademii, Gen. Píky 7 (www.cpds.cz/konf07.pdf), seminář pro výchovné poradce středních škol s názvem „Trendy v přípravě pedagogických pracovníků“. Konference je akreditována v rámci DVPP MŠMT a účast je bez poplatků.

Program semináře pro výchovné poradce:
Výzvy doby a nové kompetence pro výchovné poradce, Prof. PhDr.Vladimír Smékal, CSc.
Nová legislativa v práci výchovného poradce, Mgr. Libuše Třískalová, RNDr. Stanislav Adamec

2006/09: 10. poradenské dny, Seč, 25.-27.9.2006

Vloženo: 17.01.2008, 17:21

Ve dnech 25. - 27. 9. 2006 se v Juniorcentru v Seči konaly 10. poradenské dny.
Pořadatelé 10. poradenských dnů: APPŠ, AP SPC, AP SVP, AŠP, ASPP a IPPP ČR.
Další informace naleznete na http://www.ippp.cz/neprehlednete/novinky/news.php