Projekty

Škola a svět práce

Doba trvání projektu: 1.10.2007 - 30.9.2010

Typ projektu: Comenius - projekt sítě

Asociace byla partnerem projektu evropské sítě programu Comenius s názvem "Škola a svět práce", jehož cílem bylo zvýšit v partnerských zemích povědomí o možnostech zlepšení přechodu mladých lidí do světa práce a přispět k rozvoji odpovídajících politik, strategií, struktur a procesů v Evropě, které zvýší šance mladých k úspěšné cestě od školního vzdělávání do světa práce a zaměstnanosti.

Tato úloha je chápána jako součást evropské politiky pro mládež, pro vzdělávání a zaměstnanost, a jako součást strategie pro celoživotní učení. V rámci Lisabonské agendy je jedním z nejdůležitějších úkolů evropské strategie v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, celoživotního vzdělávání a sociální soudržnosti. Nosnou myšlenkou sítě "Škola a svět práce" je poznání, že nejlepším způsobem, jak bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, je posílit aktivní procesy na všech rozhraních mezi školou a světem práce, protože nezaměstnanost není pro mladé lidi na začátku jejich pracovní kariéry v žádném ohledu žádoucí.

V evropských zemích existuje v tomto ohledu mnoho zkušeností, postupů a metod, které nejsou sdíleny. Reformy vzdělávacích systémů i systémů zaměstnanosti pokračují a také v tomto ohledu není zabezpečen dostatečný přenos příkladů dobré praxe.

Síť se proto soustřeďuje na vyhledávání a analýzu příkladů dobré praxe usnadňující přechod mladých na trh práce a v rámci svých členů usiluje o jejich šíření. Významným prvkem jsou v tomto ohledu různé metody a postupy poskytování studijní a profesní orientace, studijní a profesní poradenství v procesu od počátečního vzdělávání do další cesty v povolání a světa práce.

Hlavní výstup projektu je dostupný na http://www.school-wow.net/wow.nsf

Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji jejich profesní dráhy

Doba trvání projektu: 1.8.2006 - 31.7.2007

Typ projektu: Socrates - Grundtig 2 - projekt vzájemné výměny zkušeností


Projekt byl zaměřen na podporu procesu profesní orientace a hledání profesní dráhy (identifikace osobních schopností, porozumění vývoje profesní kariéry, stimulace profesní kvalifikace, vzdělávání v technikách hledání zaměstnání) a zlepšení profesního potenciálu.
Avp byla partnerem projektu.