Legislativa

Aktualizovaný seznam legislativy najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/dokumenty